In onze huidige Westerse wereld zijn we geneigd om onze ziektes en lichamelijke ongemakken zonder meer in handen van een arts te leggen. We zijn niet zo gewend om te vertrouwen op het zelfhelend vermogen van ons lichaam. In het Oosten daarentegen is men zich hier veel meer van bewust. Dit zie je bijvoorbeeld ook bij de Traditionele Chinese Geneeskunde. Daar gaat men ervan uit dat het lichaam zichzelf kan genezen als lichaam en geest in balans zijn.

Holistische levensvisie

Inmiddels groeit ook bij ons het besef dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat je als mens deel uitmaakt van een groter geheel. Deze levensvisie noemen we holistisch. Holos is Grieks voor ‘het geheel’. Vanuit een holistische levensvisie ben je je bewust van de verbinding tussen lichaam en geest. Ook zie je de samenhang tussen jezelf en anderen en de wisselwerking tussen mens, natuur en milieu.

Reflexintegratie

Ieder mens heeft reflexen. Dit zijn automatische reacties die het gevolg zijn van bijvoorbeeld een zintuiglijke prikkel. Het mooie van reflexen is dat ze bij elk mens exact hetzelfde werken, ongeacht leeftijd, geslacht of afkomst. De primaire reflexen, die worden aangestuurd vanuit de hersenstam, zijn doorgaans actief tot een aantal maanden na de geboorte. De meeste reflexen spelen een beschermende rol in je ontwikkeling. Zodra ze niet meer nodig zijn verdwijnen ze naar de achtergrond. Uiteindelijk ben je dan in staat om doelgerichte en gecontroleerde handelingen te verrichten.

Juist omdat reflexen zo’n belangrijke rol spelen in onze ontwikkeling, bieden ze een zeer krachtig instrument om invloed uit te oefenen op ons welbevinden en ons functioneren. Het mooie daarbij is dat er geen tussenkomst nodig is van bijvoorbeeld medicijnen.

In een ideale situatie zijn er na de peutertijd geen primaire reflexen meer actief. Soms blijft een reflex echter toch actief, of wordt dat weer na een stressvolle of traumatische gebeurtenis. Dan gaat het lichaam weer automatisch op bepaalde prikkels reageren, dus zonder dat je daar zelf controle over hebt. Dit kan erg belemmerend zijn en het compenseren ervan kost veel energie. Het alsnog of opnieuw integreren van deze reflexen geeft rust en balans. Daardoor kan een kind de volgende stap in zijn ontwikkeling zetten of kan iemand herstellen van de gevolgen van stress of trauma (PTSS).

MNRI Reflexintegratie is een zachte en bewezen effectieve manier om je lichaam terug te brengen naar jouw best mogelijke uitgangssituatie. Hiermee versterk je je basis waardoor je de herstellende kracht van je lichaam optimaal kunt benutten.

Naast Reflexintegratie geef ik Reikibehandelingen. Reiki is een energetische behandelwijze, die uitstekend past in een holisitische benadering van gezondheid en welzijn. Reiki voedt lichaam en geest met levensenergie, waardoor je meer in balans raakt. Ook dit draagt bij aan het zelfhelend vermogen van jouw lichaam. Reiki komt nooit in de plaats van een medische behandeling, maar bevordert het welbevinden. Dit doet het zowel op het lichamelijke als op het geestelijke en emotionele vlak, wat het herstel ten goede komt.

Vierkracht – op sterkte komen na verlies of rouw is een samenwerking van vier bevlogen vrouwen die, elk binnen hun eigen vakgebied, een rol vervullen in de begeleiding van mensen die na verlies of rouw weer op krachten willen komen. Ook hier gaan we uit van een holistische benadering en is er helende aandacht voor lichamelijke, emotionele, praktische én toekomstgerichte aspecten.