Hechting

Je hebt veiligheid nodig om je te kunnen ontwikkelen. Een baby’tje is volledig afhankelijk van de zorg van een ander om te overleven. Vanuit de veilige hechting met deze persoon leert een kind door letterlijk en figuurlijk te vallen en weer op te staan. De aanwezigheid van iemand die je opvangt, troost en aanmoedigt is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Als een kind dit om welke reden dan ook heeft moeten missen, dan kan het ontbreken van een veilige hechting een negatieve invloed hebben op zowel de emotionele, sociale als de motorische ontwikkeling. 

Als er sprake is van hechtingsproblemen dan zie je dat terug in het gedrag van het kind. Het kind leeft vanuit een (soms onbewuste) angst om te worden verlaten, mishandeld of misbruikt. Hierdoor reageert het anders dan andere kinderen. Als het kind de controle op het eigen leven kan behouden, geeft dat een gevoel van veiligheid. Het kan moeite hebben met autoriteit en alles zelf willen bepalen. Dit kan leiden tot conflicten met ouders en verzorgers, leerkrachten en andere kinderen. Ook kan het zich terugtrekken of depressieve gevoelens krijgen.

Veiligheid

Alles staat of valt met het gevoel van veiligheid. En dat is precies waar het bij een verstoorde hechting aan ontbreekt. En dat zet het ‘alarmsysteem’ van een kind in werking. Want als je je niet veilig voelt, dan moet je continu op je hoede zijn. Dan voelt het van levensbelang om precies te weten waar iedereen is en wat ze aan het doen zijn. 

Het spreekt voor zich dat het erg uitputtend is om zo te moeten leven. Dan is het niet gek dat je af en toe een uitbarsting hebt of dat je moeder of de juf de volle laag krijgt.

Copyright © 2024 geheel/d